Βιβλία

Βιβλία

Λογοτεχνικά βιβλια, ενημερωτικά εγχειρίδια, αναγνωστικά βιβλία, παιδικά βιβλία, επιστημονικά βιβλία, ιατρικά, επαγγελματικά, εκπαιδευτικά και άλλα βιβλία κάθε είδους. Μαλακό εξώφυλλο, χαρτί offset για το σώμα, ολοκληρωμένο με θερμή συγκόλληση είναι η προτιμότερη εκδοχή για αυτό το προϊόν.