Εφημερίδες

Εφημερίδες

Εκτύπωση υψηλής ταχύτητας εφημερίδων Tabloid. Εκτύπωση πάνω σε χαρτί με βάρος 40-45 γρ/μ2. Χρώματα 4+2 (CMYK + CK). Πλούσια γκάμα και δυνατότητα για χρώματα και αριθμό σελιδών – από 8 έως 32 με πλήρη χρώματα ή έως 64 σελ. σε 1+1.